Požár v obci

V neděli 30.4.2017 ve 22.37 hod. byl jednotce nahlášen požár ve firmě Napos, a.s., Předměřice nad Labem.IMG_3190

 

 

Po příjezdu na místo bylo zjištěno, že došlo k požáru uskladněných balíků plastů a papíru, které byly určeny na expedici k dalšímu zpracování. Na místě již zasahovaly jednotky HZS HK a JSDH Lochenice. Jednotka provedla doplnění vody do cisteren, ze kterých se čerpala voda k hašení požáru. Jelikož se v objektu nenacházela hydrantová síť, byla zajištěna dálková doprava vody pomocí cisteren. Jako zdroj vody pro hašení požáru bylo použito odběrné místo u řeky Labe, ze kterého byly doplňovány cisterny. Jednotka prováděla dálkovou dopravu vody na místo zásahu, doplňování vody do cisteren z odběrného místa pomocí stříkačky PS-12 a řízení provozu při výjezdu na komunikaci od zdroje vody. Po ukončení zásahu jednotka prováděla kontrolu požářiště. Následující den došlo k dohašení drobných ohnisek převážně u balíků papíru.