Požární dozor při pálení čarodějnic

V pondělí 30. dubna naše jednotka vyjížděla na požární dozor k písníku, kde právě probíhala kulturní akce spojená s pálením čarodějnic. Před zapálením ohně jsme ještě preventivně provedli kropení kolem ohniště. Oheň byl zapálen ve 20 hodin, jednotka po celou dobu dohlížela na to, aby nedošlo ke vznícení travního porostu. Pálení čarodějnic