Požární ochrana očima dětí

V měsíci březnu bylo ukončeno základní kolo výtvarné a literární soutěže Požární ochrana očima dětí.Machata-Aneta

 

Do této soutěže se zapojili žáci místní základní školy a mladí hasiči. Autoři se zaměřili na vyjádření poznatků o příčinách požárů, příkladů nedbalostního jednání při manipulaci s ohněm a hořlavinami, na nebezpečné hry dětí se zápalnými prostředky, zábavnou pyrotechnikou apod. Ztvárňovali i pomoc hasičů při haváriích, živelných pohromách a ochraně životního prostředí, a také zážitky ze zájmové, sportovní či výchovné činnosti mládeže. Vyhodnocení soutěže proběhne v měsíci červnu.