Požární ochrana očima dětí

V měsíci březnu bylo ukončeno základní kolo výtvarné a literární soutěže „Požární ochrana očima dětí“, do které se zapojili žáci Základní školy a mladí hasiči. Antosova-V

Soutěž  byla zaměřena na vyjádření poznatků o příčinách požárů, příklady nedbalostního jednání,  nepozornost při manipulaci s ohněm, zásahy hasičů při mimořádných událostech apod. Vyhlášení vítězů proběhne v měsíci červnu.

Kdopak asi letos poletí ?