Požární ochrana očima dětí

Anezka-SedmikovaPočátkem měsíce března bylo ukončeno základní kolo literární a výtvarné soutěže Požární ochrana očima dětí, do které se zapojili žáci Základní školy a mladí hasiči. Mladí umělci se zaměřili na vyjádření poznatků o příčinách požárů, příkladů nedbalostního jednání při manipulaci s ohněm a hořlavinami, na nebezpečné hry dětí se zápalnými prostředky, zábavnou pyrotechnikou apod. Ztvárňovali i pomoc hasičů při haváriích, živelných pohromách a ochraně životního prostředí, a také zážitky ze zájmové, sportovní či výchovné činnosti mládeže. Vyhodnocení proběhne v měsíci červnu.