Požární ochrana očima dětí

V pátek 14. června proběhlo před Základní školou vyhodnocení literární a výtvarné soutěže Požární ochrana očima dětí. Tato soutěž byla zaměřena na vyjádření poznatků o příčinách požárů, příklady nedbalostního jednání, nepozornosti při manipulaci s ohněm apod. Do soutěže se zapojili žáci místní Základní školy a mladí hasiči. Starosta hasičského sboru Jan Medaš předal ocenění všem žákům, kteří postoupili do okresního a krajského kola.  Letošní práce byly opět velmi zajímavé a kreativní. Blahopřejeme všem vítězům a věříme, že hasičská profese bude pro všechny inspirací i v příštím roce.