Požární ochrana očima dětí

V tomto roce opět proběhla výtvarná a literární soutěž Požární ochrana očima dětí, do které se zapojili žáci místní Základní školy a kolektiv mladých hasičů.IMG_1001

Dětem, které postoupily do okresního a krajského kola byly předány věcné ceny a diplomy.

Žáci Základní školy:

David Ferbar – 3. místo okresní kolo

Aneta Klimešová – 2. místo okresní kolo

Filip Rambousek – 1. místo okresní kolo, 2. místo krajské kolo

Kolektiv mladých hasičů:

Bohdan Cericov – 2. místo okresní kolo

Victor Cericov – 3. místo okresní kolo

Lukáš Jaroš – 3. místo okresní kolo

Děkujeme všem, kteří se zúčastnili letošního ročníku a vítězům blahopřejeme.