Požární ochrana očima dětí

I v letošním roce se žáci Základní školy a mladí hasiči zapojili do výtvarné a literární soutěže Požární ochrana očima dětí.

Machatá-Aneta

 

Mladí autoři se zaměřili na vyjádření poznatků o příčinách požárů, příkladů nedbalostního jednání při manipulaci s ohněm a hořlavinami, na nebezpečné hry dětí se zápalnými prostředky, zábavnou pyrotechnikou apod. Ztvárňovali i pomoc hasičů při haváriích, živelných pohromách a ochraně životního prostředí, a také zážitky ze zájmové, sportovní či výchovné činnosti mládeže. Vyhlášení vítězů proběhne v sobotu 8. června odpoledne v obecním parku.