Požární prevence

Ve dnech 14.-16. května proběhly v obci kontroly komínů.

stazeny-soubor-1

Tato akce byla zaměřena na kontrolu spalinových cest a stav komínových těles.

Až 90 % požárů komínů je způsobeno nedostatečným nebo neodborným vyčištěním komína. Kontrola a čištění spalinové cesty přitom patří k zákonným povinnostem majitele nemovitosti. Při jejím nedodržením hrozí nejen pokuta, ale i problémy s pojišťovnou, která může odmítnout pojistné plnění.