Projektový den s hasiči

V rámci projektu Young Caritas jsme sobotu 16. května v Předměřicích nad Labem uspořádali první Hasičský den.IMG_2970

Jelikož stěžejními pilíři ve vzdělávání projektu Young Caritas je společenská odpovědnost a prevence obecně, seznámili jsme děti se základy požární ochrany a s hasičskou technikou. Interaktivní vzdělávací program a doprovodné soutěže byly zakončeny ukázkou ručních hasících přístrojů a projížďkou v hasičské bugině.