První závod mladých hasičů

Naše první hlídka na startu

Dne 13. října se konala podzimní soutěž hry PLAMEN v Horních Černůtkách. Byla to první soutěž našich dětí a na start jsme přihlásili hned dvě hlídky.

 

 

 

Na trase dlouhé 3 km děti musely v co nejkratším čase zvládnout střelbu ze vzduchovky, základy topografie, uzlování, základy první pomoci, znalosti z požární ochrany a překonání překážky po vodorovném laně. První hlídka se umístila na krásném desátém místě a druhá hlídka na osmnáctém místě z celkového počtu 43 soutěžních družstev. Dětem jednak děkujeme za krásné umístění a také za vzornou reprezentaci našeho sboru a obce.