Rekonstrukce historické stříkačky

Hned počátkem roku jsme pokračovali na rekonstrukci historické hasičské stříkačky, prováděli Montáž přední nápravyjsme nátěry jednotlivých dílů a vytvářeli ozdobné linky, které byly zhotoveny podle původních nákresů.