Rozloučení s prázdninami

Mladí hadiči se letos rozloučili s prázdninami ve středu 9. září.20200909_171709

Na hřišti pod nádražím byli připraveny různé disciplíny a ukázky. Děti si vyzkoušely střelbu ze vzduchovky, stříkání z proudnice na plechovky, stavění kostek, překonání překážky po laně a další. Po zdolání všech úkolů děti dostaly sladkou odměnu a opečeného buřtíka. Proběhlo zde také vyhodnocení soutěže „Rouška“. Na závěr byla pro děti připravena ukázka s ručními hasícími přístroji a všichni se už těšili na projížďky s hasičskou buginou.