Sběr starého papíru a vysloužilých elektrospotřebičů

V sobotu 20. října jsme v obci zorganizovali sběr starého papíru a vysloužilých elektrospotřebičů.20181020_083109

Starý papír byl odvezen do firmy Napos k dalšímu zpracování, elektrospotřebiče byly odvezeny do zpracovatelských zařízení, kde jsou demontovány na jednotlivé komponenty, ze kterých jsou odstraněny nebezpečné látky. Následně se součásti třídí podle druhu materiálu pro recyklaci.Recyklované materiály jsou použity pro výrobu nových produktů.