Sběr železného šrotu

V sobotu 21.dubna proběhl v obci sběr železného šrotu a starého papíru.

20180421_094959

 

 

 

 

 

 

 

 

Současně proběhl svoz vysloužilých elektrospotřebičů, které budou následně odvezeny do zpracovatelských zařízení, kde jsou přístroje nejprve rozebrány na jednotlivé komponenty, ze kterých jsou odstraněny součásti obsahující nebezpečné látky. Následně se součásti bez nebezpečných látek drtí a třídí podle druhu materiálu pro recyklaci. Recyklovatelné materiály jsou použity pro výrobu nových produktů, kde nahrazují primární suroviny.

Děkujeme, že pomáháte chránit životní prostředí.