Sběr železného šrotu

V sobotu 27. dubna jsme v obci uspořádali sběr železného šrotu.

20190427_082811

 

Spoluobčané také mohli odevzdat starý papír a vysloužilé elektrospotřebiče. Železný šrot a starý papír byly odvezeny do firmy Napos k dalšímu zpracování. Elektrospotřebiče budou následně roztříděny a ve zpracovatelských zařízení se přístroje demontují na jednotlivé komponenty. Součásti bez nebezpečných látek se drtí a třídí podle druhu materiálu pro recyklaci. Recyklovatelné materiály jsou použity pro výrobu nových produktů, kde nahrazují primární suroviny.