Sběr železného šrotu, elektrospotřebičů a papíru

V sobotu 16. května jsme v obci uspořádali sběr železného šrotu, vysloužilých elektrospotřebičů a starého papíru.20200516_083415

Vzhledem k tomu, že v současné době sběrny požadují zaplatit za recyklaci kartonů a směsi papíru až 0.70 Kč za kg, svoz starého papíru již dále nebudeme provádět.