Sběr železného šrotu

V sobotu 23.dubna jsme v obci uspořádali sběr železného šrotu.

IMG_9810

Současně proběhl svoz starého papíru. Veškeré elektrospotřebiče, které byly svezeny v rámci této akce, jsme ponechali v hasičské zbrojnici na roztřídění, aby mohly být odvezeny jako elektroodpad na recyklaci.