Školení strojníků

Ve dnech 23. a 24.května proběhlo v Bílých Poličanech školení strojníků, kterého se zúčastnili členové naši jednotky.

20170523_133057

Cílem tohoto školení bylo ověření znalostí s obsluhy a údržby požární techniky. Na závěr proběhlo přezkoušení formou testu. Tohoto školení se zúčastnili tito členové: Jaroslav Bouček, Jan Medaš, Jan Čížek, Lukáš Schejbal a Petr Bouček.