Školení vedoucích mladých hasičů

Ve dnech 18. – 20. října proběhlo v Ruprechticích školení vedoucích mladých hasičů z okresu Hradec králové.  6

Jednalo se o školení, na kterém vedoucí mládeže získali potřebnou kvalifikaci pro výkon této funkce. Náplní bylo nejen teoretické a praktické seznámení se směrnicemi hry Plamen, plněním úkolů celoroční činnosti, ale také školení z psychologie, pedagogiky a zdravovědy.  Všichni zástupci našeho sboru prokázali svoji odbornost úspěšným splněním závěrečné zkoušky a ziskem Osvědčení o získání kvalifikace vedoucího mládeže.