Soutěž „Požární ochrana očima dětí“

V letošním roce opět proběhla v ČR literární a výtvarná soutěž „Požární ochrana očima dětí“,  do které se zapojili žáci zdejší základní školy a  kolektiv mladých hasičů.Autor Tomáš Valášek, 11 let, SDH Předměřice nad Labem

Soutěž  je zaměřena na vyjádření poznatků o příčinách požárů, příklady nedbalostního jednání,  nepozornosti při manipulaci s ohněm apod.

Do okresního kola postoupili žáci základní školy: 

výtvarná část

Jakub Bartoš, Anna Dušková, Eliška Dašková, Adam Jiroušek, Karolína Krečmerová, Jan Kubec, Petra Kundrtová, Michaela Meissnerová, Kateřina Zubrová, Aneta Machatá, Anna Pavlíková,  Daniela Riegrová,  Michaela Vacková, Natálie Kábová,  Štěpán Filip 

literární část

Hana Česáková, Marika Gaberová, Andrea Nepilá, Michaela Meissnerová, Markéta Kotonová, Kateřina Schwarzová, Ondřej Souček, Kateřina Krásová, Kateřina Zubrová. 

Z kolektivu mladých hasičů postoupili do okresního kola: 

výtvarná část

Tomáš Valášek, Pavlína Šecová, Marek Minařík, Roman Vrbenský, Jakub Valášek, Kateřina Javůrková, Nikola Hromádková, Kateřina Voňková, Lucie Bartošová 

literární část

Pavlína Šecová, Jan Černý. 

Vyhlášení nejlepších prací proběhne v sobotu 1. června 2013 na závěr dětského dne v obecním parku.