Soutěž „Požární ochrana očima dětí“

V letošním roce opět proběhla v ČR literární a výtvarná soutěž „Požární ochrana očima dětí“,  do které se zapojili žáci místní Základní školy a  mladí hasiči.

Machatá

Soutěž  byla zaměřena na vyjádření poznatků o příčinách požárů, příklady nedbalostního jednání,  nepozornost při manipulaci s ohněm, zásahy hasičů při mimořádných událostech apod. Vyhlášení vítězů proběhne v sobotu 9. června 2018 na Hasičském dni.