Soutěž „Požární ochrana očima dětí“

V letošním roce jsme opět pokračovali v literární a výtvarné  soutěži Požární ochrana očima dětí, do které se zapojili žáci základní školy v Předměřicích nad Labem.

Tato soutěž byla zaměřena na vyjádření poznatků o příčinách požárů, příklady nedbalostního jednání a nepozornosti při manipulaci s ohněm, hořlavinami, nebezpečné hry dětí se zápalnými prostředky, s hořlavými látkami, zábavnou pyrotechnikou apod. Nejlepšího umístění dosáhly žákyně Tereza Šubrtová a Markéta Kotonová, které v krajském kole obsadily 2. místo a Kateřina Zubrová skončila v okresním kole druhá. Závěrečné vyhodnocení proběhlo na dětském dni.