Soutěž Libáň

Na první soutěž v požárním sportu jsme se vydali 7. května do Libáně u Jičína, kam nás Soutěž Libáňpozval místní hasičský sbor. Z této soutěže jsme si odvezli celkem 3 poháry – ve štafetě jsme obsadili 2. místo, v požárním útoku jsme vybojovali 3. místo a v celkovém pořadí tak skončili třetí. Dne 20. května jsme vyjížděli na likvidaci nebezpečného hmyzu do Plotišť.  Následující den se družstvo mužů zúčastnilo soutěže v požárním sportu ve Světí, odkud si přivezlo pohár za 3. místo.