Soutěž v požárním sportu ve Světí

Sbor dobrovolných hasičů ve Světí v letošním roce oslavil 80 let od svého založení a u této příležitosti uspořádal soutěž v požárním sportu, která proběhla v sobotu 18.5. na místním hřišti. 

Z našeho sboru se soutěže zúčastnilo družstvo žen a dětí. Po slavnostním nástupu byla zahájena soutěž dětí, poté následovala družstva žen a na závěr se připravila na start družstva mužů. Po ukončení soutěže si místní sbor připravil ukázku s motorovou stříkačkou Stratílek a naše děti představily předměřickou historickou stříkačku.

V závěrečném vyhodnocení naše ženy a děti obdržely diplomy za čtvrtá místa.