Technická pomoc

Dne 20. dubna jednotka vyjížděla do ulice Na Obci.20200427_093739

Byla zde dokončena celková rekonstrukce komunikace včetně kanalizace. Pomocí hasičské cisterny jednotka provedla kontrolu vyspádování vozovky pro předání stavby Obecnímu úřadu.