Valná hromada okrsku

V pátek 21. února proběhla v restauraci Cejnarka valná hromada okrsku, ve kterém jsou zařazeny hasičské sbory z Předměřic, Nedělišť a ze Sendražic.

20200221_203307

Na programu bylo mimo jiné zhodnocení činnosti okrsku za rok 2019 a plán činnosti na rok 2020. Současně byl zvolen nový výbor okrsku ve složení: Jan Medaš starosta, Josef Michálek místostarosta, Jaroslav Bouček velitel, Stanislav Špás strojník, Jiří Gabriel preventista, Josef Dunko jednatel a Ladislav Bareš člen výboru. Na závěr starosta okrsku poděkoval sborům za spolupráci a do nového roku popřál všem pevné zdraví a hodně spokojenosti.