Vánoční besídka

V sobotu 15. prosince jsme pro naše nejmenší hasiče uspořádali vánoční besídku. 20181215_161840

Tato akce je už několikaletou tradicí, je vlastně odměnou všem dětem, které jsou aktivně zapojeny do naší činnosti. V klubovně byl krásně ozdobený stromeček a kolem něj spousta dárků. Přinesli jsme si také na ochutnávku cukroví od maminek. Nechybělo vypravování o Vánocích, zpívání koled, rozdávání dárků a pouštění lodiček. Na závěr jsme si všichni popřáli hezké a veselé Vánoce.