Veřejná sbírka pro obec Višňová

Po příjezdu z Višňové jsme hned začali s přípravami na zahájení veřejné sbírky. Den zahájení veřejné sbírky byl stanoven na 20. září 2010. Pro občany, kteří chtěli přispět finanční hotovostí, proběhla sbírka v sobotu 2. října 2010 od 9.00 do 15.00 hodin v hasičské zbrojnici. Pro bezhotovostní příspěvky byl zřízen zvláštní účet. Celkem se podařilo vybrat částku ve výši 28 850,-Kč. Chtěli bychom touto cestou jménem všech lidí ze zaplavených oblastí poděkovat všem, kteří přispěli na tuto mimořádnou akci.