Vítání prázdnin

20240621_172553

Vzhledem k předčasnému ukončení školního roku proběhlo vítání prázdnin už v pátek 21. června na hřišti pod nádražím. Pro děti jsme připravili různé soutěže, proběhlo vyhodnocení soutěže Požární ochrana očima dětí a nechybělo opékání párků. Na závěr se představili naši noví členové přípravky, děti dostaly malou odměnu a popřáli jsme si hezké prázdniny.