Výjezd jednotky

Ve středu 6. ledna jednotka v obci prováděla mytí komunikace.20210106_100429

Jednalo se o komunikaci za fotbalovým hřištěm směrem na Lochenice.