Výjezd jednotky k zásahu

V úterý 2. července jednotka vyjížděla na likvidaci následků po větrné smršti.20200702_152218

V katastru obce byly z komunikací odstraňovány spadlé stromy a větve. Na několika místech došlo vlivem přívalového deště k ucpání kanálových vpustí, proto bylo nutné je zprůchodnit.