Výjezd k požáru travního porostu

První výjezd zásahové jednotky byl 14. dubna, kdy došlo k požáru travního porostu v ul. Na Obci u tratě. Tohoto zásahu se také zúčastnily jednotky SDH Lochenice a HZS ČD. Požár byl pravděpodobně způsoben od svářecí soupravy při opravě železničního svršku.