Výjezdy jednotky

Ve dnech 7. a 8. září jednotka vyjížděla na odstraňování následků po přívalovém dešti.

mde

V obci Lochenice došlo k naplavení zeminy na místní komunikaci, v Předměřicích v ulici U Náhona jednotka odklízela splašky z kanalizace.