Výjezdy k zásahům

Dne 22. června jsme zasahovali v ulici Na Obci při odstraňování spadlého stromu z komunikace a 6. července jsme byli požádáni o pomoc při likvidaci nebezpečného hmyzu v obci Bukovina na okrese Trutnov, kde právě probíhaly přípravy na letní dětský tábor pro předměřické děti. Odstraňování spadlého stromu v ul. Na Obci