Výjezdy k zásahům

V měsíci březnu jsme vyjížděli k požáru travního porostu v Lochenicích za mostem přes řeku Labe a do objektu bývalé panelárny, kde došlo k požáru svářecí soupravy. Další událost se stala 14. března v ulici Obránců míru č.p.164, kde z důvodu závady na elektrické instalaci vznikl požár v obytné části domu.