Výlet mladých hasičů do Přibyslavi

O prázdninách 15. července se naši mladí hasiči vypravili na celodenní výlet do Hasičského muzea v Přibyslavi. 

p1019395

V prostorách renesančního zámku rozšířeného a upraveného v 18. stol. je umístěna stálá výstava Historie požární ochrany. Dětem byly představeny nejstarší způsoby hašení, rozvoj hasičských spolků od poloviny 19. století, vývoj hasičských stejnokrojů a ukázky historické i současné techniky.