Výroční valná hromada

Výroční valná hromada

Poslední lednovou sobotu se v hasičské zbrojnici uskutečnila výroční valná hromada našeho sboru. Pozvání přijali zástupci sborů z Nedělišť, Sendražic a ze Starých Hradů.

Ve zprávě o činnosti za rok 2011 byla zhodnocena činnost zásahové jednotky, dosažené výsledky na soutěžích v požárním sportu, činnost na úseku prevence, organizace kulturních a společenských akcí. V návrhu činnosti na rok 2012 pak byly stanoveny úkoly na úseku prevence, spolupráce s obecním úřadem v oblasti požární ochrany, účast na soutěžích v požárním sportu a přípravy na oslavy 130. výročí založení hasičského sboru v obci.