Výroční valná hromada

V sobotu 31. ledna se v hasičské zbrojnici uskutečnila výroční valná hromada našeho sboru.

IMG_5856

Přijeli k nám také zástupci hasičských sborů ze Světí, Sendražic, Nedělišť  a Lochenic. Za Okresního sdružení hasičů v Hradci Králové přijala pozvání Marcela Hlávková. Ve zprávě o činnosti za rok 2014 byla zhodnocena činnost na úseku prevence, výjezdy jednotky požární ochrany k zásahům, úspěchy soutěžních družstev v požárním sportu a pořádání kulturních a společenských akcí. V další části programu byl zvolen nový výbor SDH ve složení: Jan Medaš, Jiří Kulich, Jaroslav Bouček, Marie Lenhartová, David Kříž, Marcela Trousilová, Radka Smetanová, Jitka Boučková, Petr Richtr a Gisela Medašová. Starostou sboru byl opět zvolen Jan Medaš. Na závěr byla sboru slavnostně předána  pamětní stuha u příležitosti 150. let od vzniku dobrovolných hasičů.