Výroční valná hromada

V sobotu 25. ledna se v hasičské zbrojnici uskutečnila výroční valná hromada našeho sboru.IMG_2373

Pozvání přijali také zástupci sborů z Nedělišť, Sendražic a ze Světí. Ve zprávě za rok 2013 byla zhodnocena činnost na úseku prevence, výjezdy jednotky požární ochrany k zásahům, úspěchy soutěžních družstev v požárním sportu a pořádání kulturních a společenských akcí. Součásti programu bylo také ocenění členů, kde 7 členů obdrželo medaile a stužky za věrnost, Josef Doležal převzal od starosty sboru pamětní list a ocenění za 50 let členství ve sboru. Sedmi členům bylo předáno čestné uznání za obětavou pomoc při odstraňování následků ničivé povodně v obci Rudník. V návrhu činnosti na rok 2014 byly stanoveny úkoly v oblasti požární ochrany a pořádání kulturních a společenských akcí.