Výroční valná hromada

V sobotu 23. ledna se v hasičské zbrojnici uskutečnila výroční valná hromada SDH Předměřice nad Labem.

IMG_9487

 

Pozvání přijali členové hasičských sborů ze Světí, z Nedělišť a ze Sendražic, za Okresní sdružení hasičů se jednání zúčastnil Leoš Válek. Se zprávou o činnosti za rok 2015 nás seznámil Jaroslav Bouček. Následovala zpráva revizní komise, kde byly zhodnoceny výsledky kontrolní činnosti za uplynulé období. S návrhem činnosti na rok 2016 nás seznámila Radka Smetanová. Po přestávce na občerstvení proběhly volby delegátů na výroční valnou hromadu okrsku a volby delegáta na okresní shromáždění SDH. Dalším bodem programu byla diskuse, kde  se svými příspěvky vystoupili přítomní hosté. Návrh usnesení výroční valné hromady byl schválen všemi členy. Na závěr starosta sboru Jan Medaš poděkoval všem členům za aktivní činnost a okolním sborům i Okresnímu sdružení za spolupráci.