Výroční valná hromada

V pátek 26. ledna se v hasičské zbrojnici uskutečnila výroční valná hromada našeho sboru.

20180126_192615

Pozvání přijali členové sborů z Nedělišť, Sendražic, Světí a Lochenic. Po vyslechnutí zprávy o činnosti za rok 2017, zprávy kontrolní komise a plánu činnosti na letošní rok proběhla volba jednatele našeho sboru, kde byla na tuto funkci zvolena Lenka Holečková. V diskuzi informoval přítomné Martin Struna o rekonstrukci hasičské zbrojnice v Lochenicích. Na závěr poděkoval starosta sboru všem, kteří se aktivně podíleli na činnosti v uplynulém roce.