Výroční valná hromada

V pátek 31. ledna se v hasičské zbrojnici uskutečnila výroční valná hromada našeho sboru.

20200131_192313 Pozvání přijali zástupci hasičských sborů z Nedělišť a Sendražic. Ve zprávě o činnosti za rok 2019 proběhla informace o výjezdech jednotky k mimořádným událostem, byly zhodnoceny výsledky na soutěžích v požárním sportu, činnost na úseku prevence nebo organizace kulturních a společenských akcí. V návrhu činnosti na rok 2020 byly stanoveny úkoly na úseku prevence a spolupráce s obecním úřadem v oblasti požární ochrany. Celkem 18 členů slavnostně převzalo od starosty sboru medaile a stužky „Za věrnost“. V další části programu proběhla volba výboru v novém složení. Na závěr starosta sboru poděkoval všem za aktivní činnost a za dosažené výsledky na soutěžích v požárním sportu.