Výroční valná hromada Okrsku č.12

V letošním roce proběhla Výroční valná hromada okrsku v pátek 16. února v Nedělištích.20180216_191355 

Jednání zahájil starosta okrsku Jan Medaš. Po zprávě o činnosti okrsku za uplynulý rok následoval plán činnosti na rok 2018. V diskuzi zazněly připomínky k pořádání soutěží a byly upřesněny termíny dalších akcí. Na závěr bylo schváleno usnesení a následovala slavnostní večeře.