Výroční valná hromada

První významnou událostí v roce 2011 byla výroční valná hromada, která se uskutečnila poslední lednovou sobotu v místní hasičské zbrojnici za účasti sborů z Lochenic, Nedělišť a Sendražic.  Na programu byly mimo jiné zprávy o činnosti za loňský rok, zpráva revizní komise a plán práce na letošní rok. Součástí programu bylo také ocenění členů – 18. členům byly předány medaile za věrnost a 4 členové zásahové jednotky obdrželi čestné uznání za obětavou pomoc při odstraňování následků ničivé povodně v obci Višňová v roce 2010. Pozvání přijali také žáci Základní umělecké školy Habrmanova z Hradce Králové, kteří nám svým vystoupením zpříjemnili průběh jednání.Výroční valná hromada