Výroční valné hromady

Měsíc leden je každoročně vyčleněn výročním valným hromadám. Ne jinak tomu bylo i v letošním roce.Výroční valná hromada Předměřice n/L

 Dne 4. ledna proběhla valná hromada v Sendražicích a 18. ledna v Nedělištích, kam také zavítal ředitel Hasičského záchranného sboru Královéhradeckého kraje  Ing. František Mencl.  Poslední lednovou sobotu se v hasičské zbrojnici uskutečnila výroční valná hromada našeho sboru. Jednání se zúčastnili zástupci sborů z Nedělišť, Sendražic a ze Starých Hradů. Ve zprávě o činnosti za rok 2012 byly zhodnoceny výsledky na soutěžích v požárním sportu, činnost na úseku prevence, organizace kulturních a společenských akcí. Náš nejstarší člen Milan Bartoš obdržel pamětní list a poděkování za 50 let členství v našem sboru. V návrhu činnosti na rok 2013 pak byly stanoveny úkoly na úseku prevence a spolupráce s obecním úřadem v oblasti požární ochrany.