Založení kolektivu mladých hasičů

Kolektiv mladých hasičů byl založen v měsíci červnu 2012, bylo to právě v roce, kdy si náš sbor připomněl 130 let od svého založení.Cvičení v hasičské zbrojnici

Hlavní činnost jsme zaměřili na vzdělávání dětí v oblasti požární ochrany a získávání praktických zkušeností ve všech oblastí hasičské činnosti včetně požárního sportu. O vznik kolektivu se zasloužil Martin Rob, který na sebe vzal zodpovědnost za výchovu hasičské mládeže. S výcvikem mu pomáhali Radka Smetanová, Lukáš Rob, Tereza Černá a Tomáš Smetana.

První setkání kolektivu se uskutečnilo dne 4. června. Na pravidelných schůzkách, které probíhaly v pondělí a ve středu, se mladí hasiči připravovali na podzimní kolo soutěže PLAMEN. Děti se učily pracovat s buzolou, nacvičovaly střelbu ze vzduchovky, topografické značky, uzlování a základy první pomoci.