Závod hasičské všestrannosti

Velkého úspěchu dosáhlo naše družstvo starších dětí na poslední sportovní akci tohoto roku.

IMG_9064

Závod hasičské všestrannosti se uskutečnil v sobotu 10. října v Hoříněvsi. Na startovní listině bylo přihlášeno celkem 43 družstev dětí. Naše družstvo starších dětí vyběhlo na trať dlouhou 3 km se startovním číslem 22. První disciplína byla střelba ze vzduchovky, kde naše děti měly nejlepší výsledek ze všech zúčastněných družstev. Následovala topografie, vázání uzlů a první pomoc, kde družstvo obdrželo několik trestných bodů. Požární ochranu děti zvládly na jedničku a překonání překážky se neobešlo bez zaváhání. V celkovém pořadí naše družstvo zaběhlo čtvrtý nejlepší čas. V závěrečném vyhodnocení děti obsadily krásné 8. místo. Děkujeme všem dětem za skvělé výsledky, poděkování patří také Lídě Valáškové, Radce Smetanové a Pavlu Valáškovi za vzornou přípravu.