Zkoušky odborností mladých hasičů

Jelikož se jaro v letošním roce poněkud opozdilo a našim mladým hasičům se nechtělo nacvičovat požární sport na lyžích, tak jsme první dubnovou sobotu v hasičské zbrojnici provedli zkoušky odborností.Ústní zkouška byla náročná

 

Po zahajovacím nástupu se před zkušební komisí vystřídalo celkem 8 mladých hasičů, kteří museli předvést své znalosti z vybrané odbornosti.  Na odbornost „Strojník junior“ se připravil Jakub Valášek, z odbornosti „Strojník“ byli přezkoušeni Adam Hroneš, Marek Minařík, Tomáš Valášek a Vojtěch Med. Odbornost  „Kronikář“ si vybrala  Pavlína Šecová, Lucie Bartošová a Kateřina Javůrková.  Přezkoušení proběhlo nejdříve testem a potom ústní nebo praktickou zkouškou.  Po krátké přestávce došlo k vyhodnocení a samotnému předání osvědčení těm, kteří splnili všechny podmínky pro získání dané odbornosti. Díky dobré přípravě obhájili svoji odbornost všichni mladí hasiči.