Archive for 22.12.2012

Vánoční besídka

Dne 22. prosince jsme pro kolektiv mladých hasičů za odměnu uspořádali vánoční besídku.Vánoční besídka

Pokračování

Mikulášská nadílka

Tak copak nám řekneš za básničku?

První prosincový den jsme v hasičské zbrojnici uspořádali pro všechny dětské členy mikulášskou nadílku, kde se zastavil jeden hodný Mikuláš a dva neposlušní čerti. Děti řekly básničku, či zazpívaly a za to dostaly sladkou odměnu.

 

Sběr starého papíru

Sběr starého papíru

Kolektiv mladých hasičů se také zapojil do sběru starého papíru a železného šrotu. Za tyto peníze jsme zakoupili dvě sady hadic na požární sport a občerstvení na vánoční besídku.

Drakiáda

Počasí nám moc nepřálo

Dne 20. října jsme uspořádali na místním fotbalovém hříšti pro náš kolektiv drakiádu. Soutěžilo se o to, komu bude nejlépe lítat drak. Počasí nám sice moc nepřálo ale  nakonec jsme si to všichni užili. Vítězem se stal Vašek Černý.

První závod mladých hasičů

Naše první hlídka na startu

Dne 13. října se konala podzimní soutěž hry PLAMEN v Horních Černůtkách. Byla to první soutěž našich dětí a na start jsme přihlásili hned dvě hlídky.

  Pokračování

Soutěž v Černožicích

V měsíci září se naše družstvo žen vydalo na poslední soutěž v tomto roce do Černožic. I když počasí příliš nepřálo, ženy si z této soutěže odvezly pohár za 3. místo. Pohár za třetí místo a metr salámu, to je slušné...

80 let SDH Smržov

Další akce, které jsme se zúčastnili s historickou stříkačkou, byly oslavy 80 let založení hasičského sboru ve Smržově.Fontána vytvořena pomocí hasičských stříkaček

Pokračování

130 let hasičského sboru v Předměřicích nad Labem

Slavnostní průvod

Nejvýznamnější akce tohoto roku proběhla v sobotu 1. září, kdy jsme si připomněli 130 let od založení hasičského sboru v obci.

Naši malí hasiči Pokračování

Výjezdy k zásahům

Odstraňování spadlého stromu v ul. V Aleji

V měsíci červenci jednotka vyjížděla hned k několika mimořádným událostem,  dne 6. 7. k odstranění spadlého stromu po větrné smršti v ul. V Aleji,  24.7. k  požáru skládky v objektu panelárny a  29.7. v několika případech k odstraňování naplavené zeminy po přívalových deštích. První srpnový den jsme vyjížděli k požáru strniště mezi obcemi Předměřice a Světí.

 

Soustředění mladých hasičů

Nacvičovali jsme také střelbu ze vzduchovky...

O prázdninách ve dnech 21. a 22. července se kolektiv mladých hasičů vypravil na první hasičské soustředění, které proběhlo v Dolním Bousově. V krásném prostředí bousovské přírody děti nacvičovaly topografii, střelbu ze vzduchovky a zdravovědu....a ve volném čase jsme se koupali s vodníkem

 

Ve volném čase se koupaly v nedalekém rybníku, nechybělo opékání špekáčků a po dlouhém přemlouvání dětí jsme všichni strávili noc pod širákem. Na zpáteční cestě jsme ještě navštívili muzeum na Chlumu.

Pokračování